Så anmäler du butiker som tar ut kortavgift

Efter att ha läst artikeln på E24 som jag refererade till i morse mailade jag faktiskt Swedbank-mannen som uttalat sig i nämnda artikel (Stefan Bergelind, vd på Swedbank Babs). Nu har jag fått svar:

/…/
För att anmäla detta gör du så här:
– Tag kontakt med din kortutgivande bank (ett lokalt kontor ska kunna hjälpa dig)
– Där fyller du i en blankett som sedan, via kortsystemet, skickas till den bank som har avtal med butiken.
– Det är sedan den bank som har detta avtal med butiken som ska tala med butiken och se till att de upphör att ta ut avgiften.
/…/