Tjänster

Idag jobbar jag med att få medarbetare att göra ett bra jobb genom ledarskap och HR. Jag älskar också att få andra att glänsa i jobblivet och jobbar därför också med chefscoachning, mentorskap, karriärcoachning och CV-hjälp.

Jag jobbar med hela kedjan. Från att reda ut rekryteringsbehov och ta fram annonser, rekrytering och att få medarbetarna att stanna kvar till uppsägningar, outplacement och allt däremellan. Jag har tagit ett bolag från sju till 60 anställda, och ett annat fick ökad medarbetartrivsel med 329% under mitt ledarskap.