Ledarskap

Värderingsstyrt ledarskap är något jag arbetat med och föreläst om sedan 2015. I korthet går det ut på att du som arbetsgivare håller vad du lovar. Jag hjälper dig att se över – eller sätta – policies. processer och metodik så att värderingarna inte bara blir en pappersprodukt. Arbetar du med värderingsstyrt ledarskap fullt ut ska det märkas från rekrytering till sista anställningsdag.

Jag kan även hjälpa dig med värderingsarbetet. Har företaget tydliga, kommunicerade värderingar? Lever ni efter dem? Eller har ni inga värderingar satta? Jag hjälper till i hela kedjan, från att sätta värderingar, förankra, kommunicera, implementera och sedan efterleva dem. Metoder jag brukar använda är till exempel workshops, djupintervjuer, medarbetarundersökningar och förstås samtal.

Oavsett om du är ny som chef eller har varit det ett tag kan det vara bra att få bolla med någon utanför organisationen. Därför erbjuder jag chefssupport och chefscoachning. Jag finns där för dig med support under akuta situationer såväl som för förberedande arbete. Står du inför att hålla svåra samtal, knepiga utvecklingssamtal, utmanande lönesamtal eller helt enkelt vill utvecklas som chef? Som chefscoach hjälper jag dig att själv komma fram till vad du ska göra och hur du ska agera. Precis som när jag är mentor börjar vi vårt samarbete med en inventering. Varför vill du ha en chefscoach? Vad vill du uppnå? Hur vill du arbeta tillsammans? Jag har själv arbetat med coachande ledarskap i över tio år, och dessutom coachat andra chefer i tre år.

Medarbetare märker snabbt om ledningen inte är samspelt. En ledning som spretar är inte ovanligt, men kan bidra till sämre arbetsklimat och sämre resultat. Jag har arbetat med ledningsgrupper på allt från två till 14 medlemmar och vet vikten av att få ihop personerna till en grupp. Samma sak gäller förstås team som ska prestera tillsammans. Metodiken jag använder är oftast workshops med gruppen, efter inledande samtal med dig. Vid större utmaningar går jag också in och intervjuar de olika medlemmarna för att få ett helhetsperspektiv innan vi går vidare till konkreta övningar.

Värderingsstyrt ledarskap

Coachning av team, chefer, ledningsgrupper

Workshops inom värderingar, kultur

Värderingsarbete

Chefssupport