Röster om mig

Josefine är en av de bästa chefer jag har haft, med ett superskarpt fokus på att skapa samhörighet. Hon gav mig de bästa möjliga förutsättningarna att utföra mina uppdrag, genom att lyssna och ge mig utrymme att växa.

Pelle Sten, medarbetare och kollega 2011-2020

Josefine har ett genuint intresse för hur medarbetarna mår och trivs på jobbet och ser det som nyckeln till företagets framgång. Hon har förmågan att kombinera ett strukturerat arbetssätt, där rapportering och uppföljning är viktiga verktyg, med ett coachande ledarskap med tro på varje individs inre drivkraft, kompetens och vilja att prestera på toppen av sin förmåga. Helt rätt i tiden!

Kristina Sabelström Möller, fd kund och kollega

Josefine förstår korrelationen mellan nöjda medarbetare och affärsnytta. Genom tydlighet, stort engagemang och med ett fokus på individen bygger hon starka team som levererar. Under hennes ledning växer och utvecklas medarbetarna tillsammans med företaget.

Jeja Svensson, medarbetare och kollega 2014 + 2016-2017

Redan vid första mötet visste jag att jag ville ha Josefine som chef.

Caroline Hedberg, medarbetare och kollega 2018-2020

Josefine är den bästa chef jag haft. Hon är tydlig, transparent och rak i sin kommunikation. Jag har alltid fått stöd när jag behövt det, och vi har tillsammans hittat lösningar till alla grejer innan de blivit problem.

Jasmin Yaya, medarbetare och kollega 2016-2020

Josefine är en metodisk och målmedveten ledare och coach. Hon är utpräglat lösningsorienterad och prestigelös i hur hon hanterar både sina egna och andras utmaningar. En pålitlig, leveranssäker och erfaren person som kan bidra i de flesta sammanhang hon verkar inom.

Fredrik Wass, medarbetare och kollega 2016

Josefine var min chef vid min första roll som personalansvarig. Det var otroligt tryggt. Hon är tydlig, tillgänglig och coachande, och jag hittade snabbt mitt sätt att vara chef, under hennes ledning.

Linda Eriksson, medarbetare och kollega 2018-2020