4 ord för ledarskap 2025

Ylva M Andersson, en ex-kollega, mentor och vän håller på att skriva en bok om det nya ledarskapet. I förra veckan deltog jag i en Think Tank där Ylva samlat ihop elva personer för att diskutera just det nya ledarskapet. En av övningarna vi gick ut på att skriva ned tre ord vi tror kommer genomsyra ledarskap 2025. Jag tror tyvärr inte att de tre ord jag valde kommer genomsyra ledarskapet 2025, men de borde göra det. De måste göra det.

Orden jag valde var transparens, tillit och tydlighet. Hade jag fått skriva fyra ord hade det fjärde varit trygghet.

2025 hoppas jag att fler ledare insett att de anställda är det viktigaste. De är personer, inte robotar. Robotar kanske gör exakt vad de blir tillsagda men anställda är personer och personer har egna tankar och åsikter. People as Strategy, som jag envist fortsätter hävda.

Transparens. Idag tillbringar vi en stor del av våra liv på jobbet, även om vi inte jobbar övertid. Självklart vill jag ha koll på vad som händer på stället som jag ger min tid till. Transparens ger insyn, insyn ger medvetenhet, medvetenhet ger ansvarskänsla och ansvarskänsla ger bra resultat.

Tydlighet. Naturligtvis finns det gränser för vad man kan vara transparent med, men är man tydlig med varför är det oftast inga problem. Du behöver förstås fortfarande ha bra argument och fatta bra beslut. Om du är transparent med att du vill sänka min lön för att du ska ha råd med en ny vinkyl – verkligt exempel! – hjälper det inte att du är transparent eller tydlig med din argumentation.

Tillit. Allt handlar i grund och botten om tillit. Du behöver vinna dina anställdas tillit. Tillit är inget du får, det måste du förtjäna. Ett sätt att vinna tillit på är att visa tillit. Nu under Corona har jag pratat med en ledare som ville att alla chefer skulle ringa sina anställda som jobbade hemifrån varje dag, för att kontrollera att de faktiskt jobbade (verkligt exempel!). Sånt vinner man definitivt ingen tillit på. Du behöver, genom ord och handling, visa att du litar på dina anställda. Jag hade en gång en lärare som på första lektionen sa att alla i rummet har högsta betyg här och nu, och det är upp till dig att sänka det. Det tänket har jag burit med mig, som ledare. Jag litar på alla, men du kan naturligtvis sänka min tillit för dig, eller få mig att förlora den helt.

Trygghet. Igen, vi är människor och inte robotar. Människor behöver känna uppskattning, behöver känna sig sedda, behöver veta att andra litar på dem. Då blir vi trygga. Och när vi är trygga trivs vi och då gör vi ett bra jobb.

2025 hoppas jag att fler människovänliga personer sitter i ledningsgrupper, och att dessa får ta plats.